Thông tin liên hệ 

Tên doanh nghiệp: SunyCake

Địa chỉ: Chung cư 9x house, kp1, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 0399487017

Gmail:  sunycakeshop@gmail.com

Website:  https://sunycake.com/

Facebook:  https://www.facebook.com/sunycakebakery